Cambridge English Exam Preparation Centre

Reconeguda reputació consolidada al llarg dels anys impartint classes d’anglès a Vilanova i la Geltrú.

Àmplia experiència i excel·lents resultats en la preparació pels exàmens de First i Advanced de la Universitat de Cambridge.

Metodologia

L’objectiu principal és aconseguir que l’alumnat es comuniqui en anglès en tota mena de situacions i assoleixi un bon equilibri en tots els aspectes de la llengua (parlar, escoltar, llegir i escriure).

Durant les hores de classe, l’èmfasi recau fonamentalment en potenciar la part oral de la llengua mitjançant activitats adequades a cada edat i nivell, que fan que les classes siguin dinàmiques i motivadores.

També es treballa a fons l’adquisició d’una àmplia base de vocabulari i expressions i la consolidació d’una sòlida competència gramatical.

Contacte amb famílies

S’envien informes als pares dels alumnes menors d’edat per comentar l’evolució dels seus fills/es.

Al llarg del curs la professora també està a disposició de les famílies per comentar qualsevol aspecte sobre el progrés dels seus fills/es.

Ester Soteras

· Graduada en Humanitats (B. A. Honours Humanities) per la Middlesex University de Londres

· Titulada per The London Chamber of Commerce and Industry

· Diplomada en didàctica de la llengua anglesa per International House de Londres

· Nombrosos cursos de formació continuada realitzats a Anglaterra i a Barcelona

Contacta'm

Phone :

696283159

Email :

anglesestersoteras@gmail.com

Address :

Av. Francesc Macià 64, 1r 1a
08800 Vilanova i la Geltrú